Мэдээлэл

2014-07-10 16:37:05
2013 оны жилийн эцсийн байдлаар даатгалын зах зээл дээр ердийн болон урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 17 компани, 213 даатгалын салбар, 3187 даатгалын төлөөлөгч, 20 даатгалын зуучлагч компани, 14 даатгалын хохирол үнэлэгч компани, 15 актуарч, нийт 3253 тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, эрх эзэмшигчид үйл ажиллагаагаа явуулсан байна. Даатгалын зах зээл дээрх тусгай зөвшөөрөл, эрх эзэмшигчдийн тоо 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 2012 оны мөн үеийнхээс 1.34 дахин нэмэгдсэн байна.Тайлан.. Дэлгэрэнгүй...
2014-07-10 16:37:27
Монголын валютын зах зээлд ам.долларын ханш өсөж эхлэв. “Найман шарга” төвийн ченжүүд “ногоон”-ыг өчигдөр үдээс өмнө 1840 төгрөгөөр худалдаж байсан бол үдээс хойш 1841 болгож өсгөжээ. Энэ нь долларын ханш түүхэн амжилтаа эвдсэн үзүүлэлт болж буй юм. Монголбанк өнгөрсөн мягмар гаригт дуудлага худалдаагаар зах зээлд 28.7 сая ам.доллар, 68.1 сая юань нийлүүлсэн. Гэвч энэхүү нийлүүлэлт нь “ногоон”-ы ханшийн өсөлтийг тогтворжуулж чадсангүй. Монголбанкны судалгаанаас үзэхэд долдугаар сар гарснаас хой.. Дэлгэрэнгүй...
2014-07-10 16:37:46
Манай улсад гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхийн хэрээр тогтвортой байдлыг нь хангахын тулд хууль бус хөрөнгийн урсгалыг хянаж илрүүлэх, таслан зогсоож битүүмжлэх, хураах талаарх хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох шаардлага тулгарч байгаа билээ. Нөгөө талаас Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (ФАТФ) нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын конвенц, тогтоол, зөвлөмжид 2011 оны зургадугаар сараас хяналт тавьж эхлээд буй. Тиймээс ч Эрүүгийн боло.. Дэлгэрэнгүй...
2014-10-14 06:33:45