Дотоодын хамтын ажиллагаа

Манай компани Монгол Даатгал, Соёмбо Даатгал, Практикал Даатгал, Ард Даатгал, Тэнгэр Даатгал, Мандал Даатгал, Монре Даатгал, Хаан Даатгал, компаниудтай хамтран ажиллаж тэдний даатгалын бүх төрлийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулах хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг. Бид дотоодын даатгалын компаниудын бүтээгдэхүүнийг борлуулахын зэрэгцээ тэдний дунд эрүүл өрсөлдөөнийг бий болгож, иргэдийн даатгалын тухай мэдлэгийг нэмэгдүүлэн даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмрээ оруулан ажилладагтаа баяртай байдаг.