Удирдах ажилтны болон мэргэжилтний хариуцлагын даатгалЭнэхүү даатгалаар санхүүгийн байгууллага, эмнэлэг, хууль эрх зүйн болон бусад мэргэжлийн үйлчилгээ эрхэлдэг томоохон компани, корпорациудын удирдах ажилтан болон мэргэжилтний хариуцлагыг даатгаж, мэргэжлийн зөвлөгөө өгнө. Бид доорх даатгалыг санал болгож байна. Үүнд:
• Компаний удирдлага болон албан хаагчдын хариуцлагын даатгал
• Эмчийн хариуцлагын даатгал
• Зочид буудлын эрсдэлийн даатгал
• Барьцааны хохирлын даатгал