Агаарын тээвэрМанай компани нь олон улсын агаарын тээврийн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжлийн брокер компаниудтай бизнесийн өргөн харилцаатай бөгөөд агаарын хөлгийн даатгал, хариуцлага, нисэх бүрэлдэхүүний даатгал, нисэх буудал, нислэгийн бусад эрсдэлийн чиглэлээр үйлчлүүлэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг үзүүлдэг.